ta-grad logo
Za graditeljstvo, trgovinu i usluge

KULMEROVI DVORI

PROJEKT:
Izrada pročelja
GODINA PROJEKTA:
2004.

CRKVA SV. MIRKA

PROJEKT:
Sanacija temelja od vlage, izrada hidroizolacije te kamenarski i restauratorski radovi
GODINA PROJEKTA:
2005.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

PROJEKT:
Obnova pročelja
GODINA PROJEKTA:
2007. - 2008.

UMJETNIČKI PAVILJON

PROJEKT:
Obnova pročelja i kupole
GODINA PROJEKTA:
2007. – 2011.

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA(Izvor: Stanzl, 2020)
PROJEKT:
Obnova i rekonstrukcija zgrade, pročelja te krovišta
GODINA PROJEKTA:
2008. – 2009.

MEDVEDGRAD

PROJEKT:
Sanacija zidova
GODINA PROJEKTA:
2009.

ZARA - ILICA 30

PROJEKT:
Rekonstrukcija i adaptacija objekta
GODINA PROJEKTA:
2009. – 2010.

FRANCUSKI PAVILJON

PROJEKT:
Obnova i rekonstrukcija objekta
GODINA PROJEKTA:
2009. – 2013.

MESNIČKA ULICA 5

PROJEKT:
Obnova pročelja
GODINA PROJEKTA:
2010.

PALMOTIĆEVA 80

PROJEKT:
Obnova pročelja
GODINA PROJEKTA:
2012.

HRVATSKA NARODNA BANKA

PROJEKT:
Obnova pročelja
GODINA PROJEKTA:
2012.

KUĆA KALLINA

PROJEKT:
Obnova pročelja
GODINA PROJEKTA:
2015.

MESNIČKA ULICA 1

PROJEKT:
Obnova uličnog i dvorišnog pročelja
GODINA PROJEKTA:
2016.

BOŠKOVIĆEVA ULICA 20

PROJEKT:
Obnova pročelja
GODINA PROJEKTA:
2016.

DOM UMIROVLJENIKA PARK

PROJEKT:
Energetska obnova
GODINA PROJEKTA:
2016. – 2017.

DRAŠKOVIĆEVA 31

PROJEKT:
Obnova pročelja i krovišta
GODINA PROJEKTA:
2017.

KAMENITA VRATA

PROJEKT:
Obnova pročelja i krovišta
GODINA PROJEKTA:
2017.

III. GIMNAZIJA

PROJEKT:
Obnova pročelja
GODINA PROJEKTA:
2017. – 2018.

VISOKA 15

PROJEKT:
Obnova pročelja
GODINA PROJEKTA:
2018.

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIR PRELOG

PROJEKT:
Nadogradnja zgrade
GODINA PROJEKTA:
2018.

PALMOTIĆEVA/
ŠENOINA ULICA

PROJEKT:
Obnova uličnog i dvorišnog pročelja te kupole
GODINA PROJEKTA:
2018. – 2019.

PRERADOVIĆEVA ULICA 9

PROJEKT:
Obnova pročelja
GODINA PROJEKTA:
2018. – 2020.

OŠ MLADOST

PROJEKT:
Energetska obnova
GODINA PROJEKTA:
2018. – 2020.

GUNDULIĆEVA/
MIHANOVIĆEVA ULICA

PROJEKT:
Obnova uličnog i dvorišnog pročelja
GODINA PROJEKTA:
2019. – 2020.

PRERADOVIĆEVA ULICA 39

PROJEKT:
Obnova uličnog i dvorišnog pročelja
GODINA PROJEKTA:
2019. – 2021.

PETRINJSKA ULICA 34

PROJEKT:
Obnova uličnog i dvorišnog pročelja
GODINA PROJEKTA:
2020. – 2021.

ULICA KUNIŠČAK 42PROJEKT:
Obnova uličnog i dvorišnog pročelja te krovišta
GODINA PROJEKTA:
2020. – 2021.

POLIKLINIKA DR. TONČIĆ(Izvor: Tončić, 2013)
PROJEKT:
Izgradnja poslovno-stambenog objekta
GODINA PROJEKTA:
2008.

VIDOVČICA

PROJEKT:
Izgradnja poslovno-stambenog objekta
GODINA PROJEKTA:
2008.

ŠESTINSKI VIJENAC 34

PROJEKT:
Izgradnja stambenog objekta
GODINA PROJEKTA:
2012. – 2013.

MEDVEDGRADSKA ULICA 52

PROJEKT:
Izgradnja poslovno-stambenog objekta
GODINA PROJEKTA:
2013. – 2014.

TKALČIĆEVA 73a

PROJEKT:
Izgradnja poslovno-stambenog objekta
GODINA PROJEKTA:
2018. – 2019.